از سرگیری کتابخوانی

هویجوری رفتم سراغ کتاب نکات ظریف شاد زیستن

میپرسه چیزایی که دیروز شادم کرده چی بودن؟

اینکه خوب درس خوندم از وقتم نهایت استفاده رو بردم

اینکه سعی خودمو کردم خوشرو و مهربون باشم با بچه های کتابخونه و تا حدی موفق بودم

اینکه شب حس نداشتم ولی یهویی همه چی برگشت به حالت اول در مجاورت عشقم ــ ـ ـ اندهزه ش کم بود ولی همینم یاداوریش شادم میکنه

اینکه با عشقم رفتیم تو کامپیوتر و با هم عکسایی که قبلا سرچ کرده بدیم نگا کردیم و چندتاشو پسندیدیم و عشقم اونارو کشید که مثل اونا باشه کابینتامون

اینکه شب خیلی آروم خوابیدم 

اینکه حموم رفتم و خیلی تمیز شدم

صدای مامانو خواهرجانو از پشت گوشی شنیدم. اینکه غر نزدم از اینکه نتونستن بیان

اینکه تو نمازخونه کتابخونه نماز خوندم

اینکه بدون آرایشم احساس زیبایی میکردم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید