کنکور

سلام

ازدیروز شروع کردم به تست زدن

چشمتون روز بدنبینه

چنان سست و بی حالم از همون دیروز که نگو

ناامید و بی رمق

خمیازه

الان یهو به ذهنم رسید که جمع کنم این کاسه کوزه رو

من هنوز با کتابام خداحافظی کردم که رفتم تست بزنم؟

بهتره خودمو بیشتراز این عذاب ندم و اول مطالب جزوه ها رو جمع بندی کنم بعدبرم تست زنی

وای خدایا چقد سخته کنکور دُکتر.ی

××××--

از هرچه بگذریم "خوبیاش یادت نره" خوشترتره

دیشب بخاطرجریان تست زنی که گفتم حالم گرفته بود

واقعا نمیتونستم ظرفای شامو بشورم

دیدم که بعله

جناب همسر شروع کرد به شستن ظرفا

تودلم گفتم آخییییییییش

بعدبهشم گفتم واقعا جون نداشتم ازکجا دونستی برام مث یه کوه شده بود

گفت وقتایی که ظرفارو سریع نمیشوری میفهمم که حتما حوصله شونو نداری

/ 1 نظر / 2 بازدید
محبوب حبیب

سلام عزیزم. خوبی؟ ایشالا موفق بااااشی :) نگران نباش آدم یک مدت که مرتب تست بزنه دقتش هم میره بالا / راستی میتونم بپرسم رشته شما چیه؟