درهم برهم نوشت

سلام
دلتنگ که میشوم تازه یادت میفتم خدای عزیز
تو هم چه مهربان در انتظارمی
چقدر دوستم داری عزیزم که تا هنوز بسویت نیامده ام مرا درآغوش گرمت میگیری
چقدر احساس درهم برهم بودن میکنم
چقدر زندگی سخت است... مجبوری کارهایی انجام دهی که شاید باب میل خودت نیستند... مجبوری درس بخوانی مجبوری کار کنی...
پاسخ به خودم: کی گفته تو مجبوری؟ تو خودت راه خودتو اینطور انتخاب کردی... تو خودتو مجبور کردی احساس کنی با مدرک گرفتن میتوانی کامل باشی... تو همینطوری هم کاملی... قدر آرزوهایت را بدان.. اگر آرزویی در دل نداشته باشی چه کم از مرداب داری.. می میری عزیزم... سخت است ولی برای خودت کارهایت را خرد کن و کم کم ولی مداوم انجام بده آنوقت است که میبینی زندگی زیباست. 
به خدایت توکل کن.. ناامید مباش.. خدا پشتت است.. از هیچ چیز نترس.. هرروز و هر لحظه قدمی به سوی اهدافت بردار...
/ 1 نظر / 9 بازدید
فاطمه

همین که میگی نشد حرفه شیطانه دیگه... مگه میشه نشه؟؟ همه چیز با امید به خدا امکان پذیره...