کنترل ذهن

 

 قسمتهایی از کتاب الهام:

زمانی که ذهن ما با مکالمه های بی وقفه و شلوغ پر می شود، امکان حضور روح کل را از بین می بریم. صحبت های بی وقفه ما را به دنیای مادی دلبسته می کند و باعث ایجاد اضطراب،فشار روحی،ترس و نگرانی و بسیاری از عکس العملهای احساسی می گردد که مسلما ما را از خداشناسی باز می دارد.

ذهن ساکت فضایی را در درون ما فراهم می نماید تا بتوانیم نزدیکی و حس قرابت با روح را تجربه کنیم. زمانی که می خواهیم با خداوند ارتباط برقرار کنیم باید عواملی را که مانع تمرکز ما می شوند به حداقل برسانیم. در طبیعت بودن و دور بودن از سروصداهای مصنوعی که ما را در بر گرفته اند کمک زیادی در این زمینه به ما خواهد کرد. ولی مهم ترین چیزی که باید در نظر بگیریم این است که ذهن خود را از گیجی، سردرگمی و جولان افکاری که از صبح تا شب و حتی در حالت خواب در آن جریان دارند آزاد نگاه داریم.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید