تمرکز بر چیزهای مثبت برای هماهنگ شدن با خدا

وقتی در عالم روحانی هستم این واقعیت را درک میکنم که اگر یک چیزی بر طبق خواسته من نباشد ده چیز دیگر وجود دارد که بر وفق مراد من پیش میرود مثلا اگر تلفن همراه من کار نکند به این فکر میکنم که دارای سلامتی هستم، خانواده ام در شرایط خوبی به سر میبرند ، یا به اندازه کافی پول دارم .

با داشتن یک دید روحانی توجه من بطور خودکار از مسائل و مشکلات معطوف به امور مثبت و موضوعاتی میگردد که برای من خوشایند میباشند. در این حالت بجای جذب مشکلات آن چیزی را که در فکرش هستم جذب میکنم. 

دیگر به مشکلات توجهی نمیکنم و در نتیجه آنها را بسوی خود جذب نمی نمایم چرا که آموخته ام باید روی مسائل مثبت زندگی و چیزهایی که با منشأ هماهنگ هستند تمرکز کنم.

/ 0 نظر / 16 بازدید