هر لحظه حسش کنیم

 

خدا همیشه حضور داره ولی ما بهش اجازه نمیدیم کارامونو ردیف کنه. با تکروی و احساس بزرگی و بی نیازی به منشأ مثلا میخوایم خودمون همه کارامونو بیش ببریم. ادعامون میشه که همه راه و چاهو بلدیم. فکر میکنیم خدا مال روزای سختی و بدبختیه... فقط وقتی گرفتار میشیم طرفش میریم غافل از اینکه اگه هر لحظه حسش کنیم و آروم و درونی باهاش ارتباط برقرار کنیم و باهاش حرف بزنیم دچار هیچ مشکلی نمیشیم...

اگه از اعماق وجود بهش ایمان بیاریم و فقط به خودش تکیه کنیم اون ده برابر جلو میاد... قربونش برم خودش تو قرآنش گفته....

/ 1 نظر / 4 بازدید
ملکه

چقدر قشنگ گفته بودی! دقیقا مشکل ما همینه