کتاب الهام رسالت نهایی شما

تصمیمم اینه خداگونه باشم. کتابهایی رو جذب میکم که راجع به این موضوع نوشتن. مثلا این روزها دارم کتاب "الهام، رسالت نهایی شما" از وین دایر رو میخونم. بخشهاییش رو که دوست داشتم اینجا میارم.

ما میتوانیم با خداگونه فکر کردن و خداگونه عمل کردن با خدا مرتبط شویم.به عبارت دیگر انرژی ما توسط سپاسگزار بودن،به فکر دیگران بودن و ارائه آنچه بربی خود میخواهیم به دیگران هماهنگ با خدا میگردد و به این ترتیب به او متصل میشویم.

هرخواسه ای هم که از خدا داریم مثلا ثروت، ازش بخوایم مارو وسیله ای برای نعمت و فراوانی در دستان خودش قرار بده، یعنی نیتمون خدایی باشه.

ما به سادگی باید هرآنچه را که میخواهیم با صفات پروردگارمان در یک خط و مسیر قرار دهیم.

/ 0 نظر / 44 بازدید